Cialis Black

Paket Pris Per piller Besparingar Beställ
80mg x 10 piller 204.33kr 20.43kr
80mg x 20 piller 368.13kr 18.41kr 40.54kr
80mg x 30 piller 490.97kr 16.37kr 122.03kr
80mg x 60 piller 818.56kr 13.64kr 407.44kr
80mg x 90 piller 1,031.49kr 11.46kr 807.50kr
80mg x 120 piller 1,228.05kr 10.23kr 1,223.95kr
80mg x 180 piller 1,637.53kr 9.10kr 2,040.46kr

Tadalafil

Cialis Black (Vidalista Black 80) är svaret på den ökande efterfrågan för produkter av Centurion Laboratories (Indien), det innehåller högsta möjliga dos av tadalafil — 80 mg. Du bör köpa Cialis Black online, då är detta ett mycket ekonomiskt alternativ för människor som ständigt tar droger för potens, eller personer med hög kroppsvikt, till exempel kroppsbyggare.

Cialis Black är avsett att delas upp i fyra ungefär lika stora delar för en vecka eller kollektiv användning. Efter att du har delat tabletten lägg dess rest i en sluten och ogenomskinlig förpackning tills nästa användning (det är bäst att använda förpackning för läkemedel). Det är inte rekommenderat att ta tabletten helt på grund av allvarliga biverkningar, som huvudvärk, rodnad, illamående, etc. Före användning rekommenderar vi att bekanta sig med de ursprungliga anvisningarna på Cialis. Om du beställde Cialis online innan vet du det det finns inga allvarliga restriktioner för läkemedlet liksom för alla PDE5-hämmare. Men det är strängt förbjudet att kombinera drogen med hjärtläkemedel som innehåller nitrater. Drogen börjar verka i 20-30 minuter. Varaktigheten är 24-48 timmar.